Over De Koepels

Hengelo kent (van oudsher) vier amateurkunstkoepels te weten Podiumkunsten Hengelo, de Hengelose Koren Koepel, de Federatie van Hengelose Muziekverenigingen en het Platform Beeldend Amateurkunstenaars Hengelo.

Iedere koepel heeft eigen activiteiten, specifieke expertise en ervaringen, een eigen focus op zaken én uitwisseling van kennis en kunde.

Bijna de helft van alle Nederlanders is actief als kunstbeoefenaar in de vrije tijd en dat is in Hengelo niet anders.

Deze website biedt een mooie weergave van hoe en waar Hengeloërs samenkomen om hun liefhebberij vorm te geven en te delen met publiek.

In het kader van de o.a. de organisatie van de PROMS-concerten is een overkoepelende stichting opgericht; de Stichting Federatie Amateurkunst Hengelo

 

Podium kunsten Hengelo

Hengelose Koren Koepel

Federatie Hengelose Muziekverenigingen

Platform Beeldend Amateurkunstenaars Hengelo