Federatie van Hengelose Muziekverenigingen

Info over de Federatie

De eerste Hengelose muziekverenigingen organiseerden zich in 1913 in de Hengelosche Combinatie van Muziekverenigingen. Diverse naamswijzigingen later is deze koepel bekend als Federatie van Hengelose Muziekverenigingen. De huidige leden zijn zes harmonieorkesten (Armonia, Concordia, De Eendracht, Excelsior, Hengelose Christelijke Harmonie en het Overijssels Senioren orkest), het Twents Fanfare Orkest, twee accordeon orkesten (Animato en Belzona), twee symfonieorkesten (ELAD en Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia), de Drumfanfare Hengelo en Big band Hengelo.

De Federatie is een overlegorgaan voor de aangesloten muziekverenigingen, waarin zij hun beleid en concerten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Verder is de Federatie de gezamenlijke spreekbuis richting externe partijen, zoals de gemeente, de muziekschool en de overige culturele instellingen. Daarnaast zijn er regelmatig bijzondere samenwerkingen die onder de vlag van de Federatie worden georganiseerd.

Contactgegevens Federatie:

Jan ter Borg
Van Ostadestraat 27
7556 EW Hengelo
terborg.j@home.nl

Aangesloten verenigingen:

Accordeonvereniging Animato www.animatohengelo.nl
De heer R.J. Wegerif,  Booggang 2, 7552JZ  Hengelo
info@animatohengelo.nl
Repetitielokatie:  Wijkcentrum de Tempel, Booggang 2

Big Band Hengelo www.big-band.nl
De heer E.A.Jansen, Troelstraplein 6, 7556 EE  Hengelo
info@big-band.nl
Repetitielokatie: Café “De Cactus”, Pastoriestraat 37

HAOV Belzona   www.accordeonverenigingbelzona.nl
Mevr. I. Boender, Levantstraat 39, 7559CG  Hengelo
belzonahengelo@hotmail.com
Repetitielokatie: Gebouw Armonia, Weusthagstraat 1

Drumfanfare Hengelo   www.drumfanfarehengelo.com
Mevr. S.Eilander-van Daalen, Grimbergstraat 45, 7557JR Hengelo
Drumfanfare-hengelo@hotmail.com
Repetitielokaal: BS de Jeugd, Anthoniusstraat 52, 7553WE Hengelo

Hengelose Christelijke Harmonie   www.harmoniehengelo.nl
Mevr. V. Hopster-Bokhoven, Noordelijke Esweg 217 7558 MX  Hengelo.
harmoniehengelo@gmail.com
Repetitielokatie: De Rots, Slachthuisweg 1B

Hengelose Muziekvereniging Eendracht-Excelsior   www.eendrachtexcelsiorhengelo.nl
Mevr. A. van der Zande, A. van der Meerstraat 17, 7555 LE  Hengelo
info@eendrachtexcelsiorhengelo@gmail.com
Repetitielokatie: ‘De Speeldoos’ Steenbokstraat 217, 7555 LE Hengelo en het Excelsiorhuis, Geerdinksweg 40, 7555 DN Hengelo

Muziekvereniging Armonia   www.armonia.nl
Mevr. H. Dankbaar, Weustagstraat 1, 7556 ZA  Hengelo
secretaris.armonia@gmail.com
Repetitielokatie: Armoniagebouw, Weusthagstraat 1

Muziekvereniging Concordia   www.concordiahengelo.nl
De heer L. Boeding, Spieringstraat 4, 7559HE   Hengelo
secretaris@concordiahengelo.nl
Repetitielokatie: De Klankkast, Weusthagstraat 1, 7558ZA Hengelo

Symphonie Orkest Elad www.elad.nl
Mevr. J.Baptista-Witmer, Op de Wal 9,75411NT Enschede
secretaris@elad.nl
Repetitielokatie: God is Liefde kerk, Marskant 35

Twents Fanfare Orkest   www.twentsfanfareorkest.nl
De heer J.Doosje, Koningsvaren 25, 7443TC Nijverdal
secretariaat.tfo@outlook.com
Repetitielokatie: Excelsiorhuis, Geerdinksweg 40

Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia www.ksocecilia.nl
Mevr. W. Meins, Cees Laseurstraat 11, 7558 NE  Hengelo
secretaris@ksocecilia.nl
Repetitielokatie: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11

OSO- Overijssels Senioren Orkest  www.osohengelo.nl
Mevrouw I. Boender, Levantstraat 39, 7559CG in Hengelo
Mailadres: info@osohengelo.nl
repetitielokaaal: Excelsiorhuis, Geerdinksweg 40, Hengelo Ov

Huismuziek Hengelo    www.huismuziek-twente.nl
Info: Netty Bakker  074-2915654
nettybakker@home.nl
repetities in huiskamers

Semi Militair Tamboerkorps Liberation    www.smt-liberation.nl
info: Jan Knol  074-2777588
jan.knol1@jhome.nl
repetities: Wooldrik 5, Borne, voetbalcomplex van BVV, Borne