WAK – over amateurkunst in Hengelo

Hengelo Kunst-stad

In Hengelo wordt veel kunst bedreven; op alle niveau’s. Er zijn talloze amateurkunstverenigingen/-platformen/-initiatieven die het hele jaar door enorm actief zijn. Dat zit in onze genen en iedere vorm van kunst is een heerlijke manier om je te uiten, om door die kunstzinnige ogen om je heen te kijken en een bijdrage te leveren aan  de mensen om je heen en ook aan onze stad.

WAK19; Voor het dertiende jaar op rij wordt de amateurkunst gevierd in onze stad waarbij we ons zichtbaar maken in de binnenstad; talloze verenigingen en initiatieven zijn tijdens het lange weekend te vinden in de binnenstad. Een rijk programma wordt jaarlijks aangeboden.

Amateurkunst brengt mensen bij elkaar, haalt talenten naar boven, verbindt mensen aan elkaar en aan de stad.

Weekend Amateur Kunst 2019 vindt plaats van 16 t/m 19 mei 2019

We staan naast onze centrale kunstuitingen ook dit jaar voor participatie en community-art. Met andere woorden, niet alleen productgericht werken maar ook procesgericht werken. 

Er zijn mensen die zich goed kunnen verenigen, elkaar kunnen vinden. Daarnaast zien we ook in Hengelo dat niet alle mensen als vanzelfsprekend mee kunnen doen en ergens lid van zijn, zich aansluiten bij een club/groep of initiatief, om diverse redenen.

Onze samenleving verandert; aan de bevolkingsopbouw zien we dat we steeds ouder worden en er steeds meer ouderen in onze stad wonen die niet als vanzelfsprekend in rijk contact staan met hun omgeving; eenzaamheidsgevoelens groeien, ook in Hengelo. Onze community art activiteiten sluiten hierop aan; Hengeloërs kunnen veel voor elkaar betekenen, zeker op creatief en kunstzinnig gebied.

De kansen om je creatief te uiten zijn niet voor iedereen gelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt gezinnen nu in ieder geval ook op kunstzinnig vlak met een financiële bijdrage voor de kinderen. Hoe mooi is dat! Met bestaande groepen maar ook met nieuwe mensen, meestal in (klein) groepsverband of via een organisatie,  die behoefte hebben zich te verbinden aan anderen waarbij kunstuitingen (dans, beeldende kunst, muziek maken, theater, zang etc) worden ingezet en/of uitgangspunt zijn. Amateurkunstenaars dat zijn u en ik, wij hebben vaardigheden, kennis en hopelijk ook de mogelijkheid om mensen te ondersteunen waar nodig, blij te maken, iets te leren, bij elkaar te brengen waar stilte is. Kunst (maken) is een prachtige vorm om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Om met elkaar in gesprek te raken en -waar nodig- meer voor elkaar te kunnen betekenen.

 

Kunst verbindt; dat laten we zien bij de WAK én ook middels onze projecten die het hele jaar door  lopen.

We zijn altijd volop bezig en in beweging.

We zullen ook weer aanwezig zijn bij de Slingerbeurs op 8 maart 2019 om aanbod te kunnen doen aan groepen/personen die niet zo snel of gemakkelijk met kunst in aanraking kunnen komen. In 2018 hebben we veel matches kunnen maken die zelfs nog even doorlopen in 2019!

Heeft u ideeën, wilt u iets realiseren en zou u onze expertise en/of amateurkunstenaars er graag bij betrekken? mail dan naar amateurkunsthengelo@gmail.com en blijf onze facebookpagina volgen; www.facebook.com/wak.hengelo  

   Het Verteltheater; een verbindend concept   Schilderen bij TMZ met ouderen, 3 mooie ochtenden + tentoonstelling

 RAAM!KUNST 2018; Francine Oomen

In 2019 zal ook het Platform Beeldend Amateurkunstenaars een RAAM!KUNST tentoonstelling in hartje stad organiseren. Wilt u meedoen? mail naar raamkunsthengelo@gmail.com voor informatie en/of aanmeldingen.