AmateurKunst in Hengelo

Grootkoor Twente maakt zich op voor een prachtig Kerstproject/-concert 2021: Aanmelden kan nu!!

Een hartverwarmend concert aan het einde van het jaar, dat is toch een cadeautje? Een prachtige kans om sámen te zingen….precies zo rond de kerst, hoe fijn is dat?

En voor het publiek een cadeautje; een hartverwarmend concert in de donkere wintermaand. Henk Poort is opnieuw gastzanger; inspirerend en prachtig!

Wilt u meezingen? dat kan: Aanmelden via de website van het Grootkoor Twente: https://grootkoor.nl/twente

Repetitiedata                           Lokatie
ma 27 september                     Kristalkerk
ma 18 oktober                           P.C. Hooftlaan 210 Hengelo
ma 8 november                         Tijd:
ma 29 november                       19.15 tot 22.00 uur

Het KerstConcert vindt plaats op zondag 19 december 2021 in Schouwburg Hengelo
(wijzigingen voorbehouden)

Koorboek 2021: Het gehele programma van 2020 met solist Henk Poort is opgeschoven naar 2021. De koorleden die vorig jaar al een koorboek hadden aangeschaft voor het kerstproject 2020 kunnen hun koorboek behouden. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om thuis op afstand te zingen met de zangvideo’s en de audio-bestanden.

Coronatoegangsbewijs: Registratie en gezondheidscheck voor aanvang van elke repetitie is verplicht. De gezondheid van iedereen gaat voor alles en daarom kunt u alleen meezingen als u volledig gevaccineerd bent. Het coronatoegangsbewijs is te koppelen aan de app CoronaCheck op uw smartphone of een papieren versie printen via www.coronacheck.nl of het gele boekje tonen als corona-vaccinatiebewijs.

De Muziekfederatie Hengelo heeft twee nieuwe leden! Hoe mooi en bijzonder is dat.

De twee nieuwe leden zijn Huismuziek Hengelo en Semi Militair Tamboerkorps Liberation. Voor meer informatie over beide groepen kunt u kijken op:  www.huismuziek-twente.nl en/of  www.smt-liberation.nl

Beste Kunst- en Cultuurliefhebbers van Hengelo,

Heel voorzichtig gaan we weer kleine stapjes zetten binnen de kunst- en cultuur. Denk goed na bij wat je doet, breng geen anderen in gevaar EN BOVENAL: geniet van wat weer kan!!!!

GEFELICITEERD!!  

Twee verenigingen zijn samengevoegd en daarmee is de fusie een feit!  Gefeliciteerd muzikanten/besturen en betrokkenen!

Welke orkest(groepen) horen nu onder Hengelose Muziekvereniging Eendracht Excelsior?Dat zijn Slagwerkgroep Clatch, Concord Pipe Band, Feel the Beat, Harmonieorkest, Je Bent Wie Je Band, Leerlingen, Noorkerländerkapel en Werkgroep ’75. We wensen jullie een mooie toekomst samen!

 ÓÓK VOOR ALLE KINDEREN!!!!

Sport & Cultuur voor alle kinderen!! Is het in uw gezin niet haalbaar? Vraag een bijdrage aan voor uw kind(eren) zodat uw kind(eren) kan/kunnen toneelspelen, zingen, dansen, muziek maken, schilderen en haar/zijn talenten kan ontdekken!

Kunst en cultuur zit in het DNA van Hengelo en haar inwoners dus ook bij kinderen, toch?

Al generaties lang wordt de liefde voor kunst doorgegeven. Dat zien we terug in het grote aantal actieve amateurkunstenaars en aan tal van verenigingen en initiatieven die onze stad kent.

De amateurkunst heeft zich verenigd in 4 kunstkoepels, te weten de Podiumkunsten Hengelo, de Federatie van Hengelose Muziekverenigingende Hengelose Koren Koepel en het Platform Beeldend Amateurkunstenaars Hengelo.

Om grote evenementen mogelijk te maken zijn de vier amateurkunstkoepels nu verbonden aan elkaar middels de Stichting Federatie Amateurkunst Hengelo. We zijn al gestart met een aanzet te maken voor nieuwe PROMSconcerten in 2021!! Want wat was dat genieten in 2018, onze eerste grote PROMS !

Deze website informeert u graag over wat er te doen is binnen de amateurkunst, welke initiatieven er zijn en waar en wanneer er wordt opgetreden.

In de Agenda kunt u al onze activiteiten en optredens vinden. Geeft u binnenkort een concert, is er een expositie of anderszins….laat ons dat weten! 

Naast de activiteiten van alle verenigingen en initiatieven zijn er ook bijzondere projecten in het kader van onze Community Art – Activiteiten. 

Wilt u een vermelding in de agenda? Meld uw evenement aan via de pagina Evenement aanmelden. Vul het formulier zo compleet mogelijk in. We zullen dit zo snel mogelijk verwerken. Wilt u a.u.b. een foto/poster meesturen?  Mail uw beeldmateriaal naar kunstinhengelo@gmail.com.