Federatie van Hengelose Muziekverenigingen

Info over de Federatie

De eerste Hengelose muziekverenigingen organiseerden zich in 1913 in de Hengelosche Combinatie van Muziekverenigingen. Diverse naamswijzigingen later is deze koepel bekend als Federatie van Hengelose Muziekverenigingen. De huidige leden zijn vijf harmonieorkesten (Armonia, Concordia, De Eendracht, Excelsior en de Hengelose Christelijke Harmonie), het Twents Fanfare Orkest, twee accordeon¬orkesten (Animato en Belzona), twee symfonieorkesten (ELAD en Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia) en Big band Hengelo.

De Federatie is een overlegorgaan voor de aangesloten muziekverenigingen, waarin zij hun beleid en concerten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Verder is de Federatie de gezamenlijke spreekbuis richting externe partijen, zoals de gemeente, de muziekschool en de overige culturele instellingen. Daarnaast zijn er regelmatig bijzondere samenwerkingen die onder de vlag van de Federatie worden georganiseerd.

Contactgegevens Federatie:

Jan ter Borg
Van Ostadestraat 27
7556 EW Hengelo
terborg.j@home.nl

Aangesloten verenigingen:

Accordeonvereniging Animato    www.animatohengelo.nl
De heer R.J. Wegerif,  Postbus 547, 7550 AM  Hengelo
info@animatohengelo.nl
Repetitielokatie:  Wijkcentrum de Tempel, Booggang 2

Hengelose Christelijke Harmonie   www.harmoniehengelo.nl
Mevr. C. Hemel-Prinsen, Weijinksweg 2, 7558PL Hengelo
harmoniehengelo@gmail.com   Repetitielokatie: De Rots, Slachthuisweg 1B

HOV De Eendracht   www.eendracht-hengelo.nl
Mevr. A. van der Zande, A. van de Meerstraat 17, 7555 LE  Hengelo
secretariaat@eendracht-hengelo.nl
Repetitielokatie: De Speeldoos, Steenbokstraat 217

Koninklijke Muziekvereniging Excelsior   www.excelsiorhengelo.nl
Mevr. S. Otte, Geerdinksweg 40, 7555 DN  Hengelo
excelsiorhengelo@gmail.com
Repetitielokatie: Excelsiorhuis, Geerdinksweg 40

Muziekvereniging Armonia   www.armonia.nl
Mevr. H. Dankbaar, Weustagstraat 1, 7556 ZA  Hengelo
secretaris@armonia.nl
Repetitielokatie: Armoniagebouw, Weusthagstraat 1

Muziekvereniging Concordia   www.concordiahengelo.nl
De heer L. Boeding, Postbus 908, 7550 AX   Hengelo
secretaris@concordiahengelo.nl
Repetitielokatie: Wijkcentrum Slangenbeek, Straatsburg 5

Symphonie Orkest  Elad   www.elad.nl
Mevr. E. Mulder, Welnahorst 39, 7531 GH  Enschede
ellyopdencamp@gmail.com
Repetitielokatie: Jacob Catstraat 36

Twents Fanfare Orkest   www.twentsfanfareorkest.nl
De heer G.Keizer, J.P.Heyestraat 41, 7552 MS  Hengelo
secretariaat.tfo@outlook.com
Repetitielokatie: Excelsiorhuis, Geerdinksweg 40

HAOV Belzona   www.accordeonorkest.com
Mevr. I. Boender, Levantstraat 39, 7559CG  Hengelo
Belzonahengelo@hotmail.com

Repetitielokatie: Gebouw Armonia, Weusthagstraat 1

Big Band Hengelo www.big-band.nl
De heer E.A.Jansen, Troelstraplein 6, 7556 EE  Hengelo
info@big-band.nl

Repetitielokatie: Café “De Cactus”, Pastoriestraat 37

Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia www.ksocecilia.nl
Mevr. W. Meins, Cees Laseurstraat 11, 7558 NE  Hengelo
secretaris@ksocecilia.nl
Repetitielokatie: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11